اخباراخبار

11/02/94 : دوره آموزشی مقدماتی داوری

کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار میکند: دوره مقدماتی داوری به همراه اعطای گواهینامه ... ادامه خبر28/01/94 : گزارش عملکرد سه ماهه هیات مدیره دفتر کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین

... ادامه خبر28/01/94 : مکاتبه با مدیر کل محترم گمرک استان قزوین در خصوص استفاده از کارشناسان رشته امور گمرکی و سایر رشته ها

... ادامه خبر28/01/94 : مکاتبه با جناب آقای رحیمی معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری قزوین در خصوص به کار گیری کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین

... ادامه خبر28/01/94 : مکاتبه با جناب آقای روزبه استاندار محترم قزوین در خصوص به کار گیری کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین

... ادامه خبر28/01/94 : نامه رئیس محترم مرکز در خصوص اختصاص 3% از 5% حق الزحمه کارشناسان به هیات مدیره های استانها

... ادامه خبر28/01/94 : مکاتبه با جناب آقای انصاری رییس کل محترم دادگستری استان قزوین در خصوص ارتقا ساختمان دفتر

... ادامه خبر28/01/94 : مکاتبه با رئیس محترم مرکز در خصوص ارتقا ساختمان دفتر کارشناسان قزوین

... ادامه خبر28/01/94 : صورت جلسه هیات اجرایی موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه توسعه سوم

... ادامه خبر28/01/94 : برگزاری اولین جلسه هیات مدیره در سال 94

... ادامه خبر


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


كليه حقوق برای مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین محفوظ است