شرايط ارتقاء صلاحيت کارشناس

نظر شما در مورد سایت چیست

عالی 24.1%
خوب 37.0%
متوسط 13.0%
بد 23.1%


مشاهده نتايج

شرايط ارتقاء صلاحيت کارشناس

1- گذشت حداقل 2 سال از زمان صدور دفترچه كارشناسي

2- ارائه حداقل 10 گزارش كارشناسي از كارهاي انجام شده كارشناسي رسمي

3- نداشتن سابقه محكوميت انتظامي از نوع انفصال يا تعليق از كارشناسي

4- تمديد دفترچه كارشناسي در سال 88 و سالهاي قبل

5 - در صورتيكه كارشناس در خصوص موضوع تقاضاي ارتقاء صلاحيت داراي سوابق تجربي يا علمي مي باشد به ضميمه درخواست ارائه نمايد.


تاريخ بروز رساني

كليه حقوق برای مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین محفوظ است