موارد تخلف انتظامي

نظر شما در مورد سایت چیست

عالی 24.1%
خوب 37.0%
متوسط 13.0%
بد 23.1%


مشاهده نتايج

موارد تخلف انتظامي

شماره ماده

نام قانون

تخلف

مجازات انتظامي

ماده 25

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

سوء رفتار يا ارتكاب اعمال منافي با شئون و حيثيت كارشناسي به شكايت وزير دادگستري يا رئيس قضائيه يا سه نفر اعضاي هيات مديره كانون

درجه 1 تا 3

بند(1)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

عدم حضور در مرجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه

درجه 1 تا 3

بند(2)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

توسل به معاذيري كه خلاف بودن آن بعداً ثابت مي‌شود.

درجه 1 تا 3

بند(3)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

مسامحه و سهل‌انگاري در اظهار نظر

درجه 1 تا 3

بند(4)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند

درجه 3 تا 5

بند(5)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي

درجه 3 تا 5

بند(6)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

نقض قوانين و مقررات در اظهار نظر كارشناسي

درجه 3 تا 5

بند(7)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

انجام كارشناسي و اظهار نظر در صورت وجود جهات رد قانوني

درجه 5 تا 6

بند(8)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

انجام كارشناسي و اظهار نظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است

درجه 5 تا 6

بند(9)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

انجام كارشناسي و اظهار نظر بر خلاف واقع و تباني

درجه 5 تا 6

بند(10)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

انجام كارشناسي با پراونه‌اي كه اعتبار آن منقضي شده باشد.

درجه 5 تا 6

بند(11)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

افشاء اسرار و اسناد محرمانه

درجه 5 تا 6

بند(12)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

اخذ مال يا وجه يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيت‌دار

درجه 5 تا 6

بند(13)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

انجام كارشناسي و اظهار نظر در زمان تعليق يا محروميت از حقوق اجتماعي يا اثبات فقد شرايط قانوني در اخذ پروانه

محكوميت درجه 6

تبصره (2)

ماده26

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

عدم تمديد پروانه كارشناسي

محكوميت به سه بار مجازات انتظامي ظرف سه سال

ماده 27

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

احراز زوال شرايط:

1- تدين به اسلام يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي
2- داشتن وثاقت
3- داشتن تابعيت ايراني
4- نداشتن پيشينه كيفري
5- نداشتن اعتياد
6- عدم عضويت در گروههاي غيرقانوني

توسط‌‌ كارشناس، توسط هيأت مديره هر كانون عدم تمديد پروانه و ارسال پرونده به دادگاه انتظامي

ماده37

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

اظهار نظر خلاف واقع يا عدم ذكر تمام ماوقع يا تفسير در چيزي كه براي آزمايش در دسترس كارشناس گذاشته شده با سوء نيت

مجازات جاعل در اسناد رسمي

تبصره(2) ماده 69

قانون جديد كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381

عدم پرداخت 5% حق‌الزحمه كارشناسي در صندوق كاركنان

درجه 3 تا

 


تاريخ بروز رساني

كليه حقوق برای مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین محفوظ است