اخبار :: مکاتبه با رئیس کل محترم دادگستری در خصوص توزیع عادلانه پرونده های کارشناسی

[ سرويس عمومی ] [ کل اخبار ] [ چاپگر ] [ نسخه چاپي ]

مکاتبه با رئیس کل محترم دادگستری در خصوص توزیع عادلانه پرونده های کارشناسی

سرويس : عمومی
97/12/12-22:37
2019-03-03 22:37:15
آخرين مشاهده : 98/01/07-03:47
80 : کد خبر

تعداد مشاهده : 36


 

مکاتبه با رئیس کل محترم دادگستری در خصوص توزیع عادلانه پرونده های کارشناسی

   

كليه حقوق برای مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین محفوظ است